Novice

Študija o vlogi mediacije pri reševanju sporov na delovnem mestu

Več si preberite na spletnih straneh Evropske fondacije za izboljšanje življenskih in delovnih pogojev.

MODEL ZA MEDIACIJO - orodje za doseganje enakih možnosti na trgu dela

MODEL ZA MEDIACIJO - orodje za doseganje enakih možnosti na trgu dela, je nov projekt Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je financiran s strani Evropske Komisije.

 

Avgusta 2008 nam je Evropska komisija poslala v podpis pogodbo o sofinanciranju izvedbe našega projekta "Model za mediacijo - orodje za doseganje enakih možnosti na trgu dela". Od 1. septembra 2008 je začelo teči enajstmesečno obdobje trajanja projekta, v katerem sodelujejo tudi mednarodni partnerji, sindikati, iz držav Združenega kraljestva, Avstrije in Hrvaške.

 

Cilji projekta zajemajo izmenjavo dobrih praks na področju reševanja sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije, vzpostavitev mreže mediatorjev po Območnih organizacijah ZSSS, izboljšanje pomoči za žrtve diskriminacije ter vzpostavitev novega sindikalnega orodja za mediacijski postopek, katerega cilj je normalizacija odnosov med žrtvijo diskriminacije in delodajalcem oz. nadrejenim oz. sodelavcem. Cilji projekta zajemajo tudi definiranje samega postopka mediacije na ravni podjetij, identifikacijo možnih rešitev za posamezne primere skozi postopek mediacije ter strukturirane smernice za področje usposabljanja in izobraževanja. Temelj projekta predstavlja raziskava multidisciplinarne ekipe strokovnjakov, ki bo na podlagi skupinskih intervjujev (fokusnih skupin) z delavci ter individualnih intervjujih z vodstvenim kadrom in sindikalnimi zaupniki v sedmih slovenskih podjetjih pokazala stanje reševanja sporov na delovnem mestu. Projekt prav tako predvideva vzpostavitev nove internetne strani med mediacija.zsss.si, kjer bodo lahko člani sindikata ter morebitne žrtve diskriminacije našli vse potrebne informacije o prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije na delovnem mestu, postopku mediacije, pozitivnih praksah v partnerskih državah ter aktualnem dogajanju projektnega dela. Internetna stran  bo začela delovati konec novembra 2008.

 

Na ZSSS upamo, da bomo na podlagi tega projekta vzpostavili nov servis za naše člane ter še učinkovitejšo in predvsem hitrejšo pomoč v primeru sporov na delovnem mestu.

 

 

Izjava za javnost

Ljubljana, 17. 8. 2009

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je uspešno izvedla mednarodni projekt »Model za mediacijo - orodje za doseganje enakih možnosti na trgu dela«, katerega je v letu 2008 odobrila in finančno podprla  Evropska komisija.

 

Projekt je nastal na pobudo Odbora ZSSS za enake možnosti. Ta svetovalni organ predsedstva ZSSS na področju enakih možnosti je namreč ugotovil, da delavci pomoč pri razreševanju številnih stisk oziroma sporov v zvezi z neenakimi možnosti oziroma diskriminacijo na delovnem mestu pogosto iščejo pri specializiranih nevladnih organizacijah, saj jih želijo razrešiti brez stopnjevanja spora.  To je bilo opozorilo, da je potrebno v ponudbo sindikalnemu članstvu vključiti tudi strokovno storitev  za  razreševanje delovnih sporov po mirni poti. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije s tem projektom tudi uresničuje resolucijo 5. kongresa ZSSS Načrt ZSSS za enakost 2007 - 2011, jer je zapisano: »Sindikati, ki se povezujemo v ZSSS, sporočamo delavkam in delavcem, da smo delavska organizacija, ki bo uveljavljala načela enakih možnosti vseh kategorij zaposlenih tako na trgu dela kot tudi v lastni sindikalni organizaciji. Delovali bomo tako, da bo vsaki delavki ali delavcu zagotovljena enaka dostopnost do izobrazbe, poklica, zaposlitve in poklicnega napredovanja ter do socialne zaščite. Posebno skrb bomo namenili najbolj ranljivim kategorijam delavcev«.

 

V enajstmesečnem projektu so sodelovale tudi tri tuje sindikalne organizacije, in sicer iz držav Združenega kraljestva, Avstrije in Hrvaške, ki so k kvalitetni realizaciji projekta prispevale s svojimi primeri dobrih praks in sodelovanjem na glavni konferenci, ki je potekala v mesecu maju ter na praktični delavnici namenjeni za oblikovanje izobraževalnega gradiva, izvedeni v juniju.

 

Cilji projekta zajemajo izmenjavo dobrih praks na področju reševanja sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije, vzpostavitev mreže mediatorjev po Območnih organizacijah ZSSS, izboljšanje pomoči za žrtve diskriminacije ter vzpostavitev novega sindikalnega orodja za mediacijski postopek, katerega cilj je normalizacija odnosov med žrtvijo diskriminacije in delodajalcem oz. nadrejenim oz. sodelavcem. Cilji projekta zajemajo tudi definiranje samega postopka mediacije na ravni podjetij, identifikacijo možnih rešitev za posamezne primere skozi postopek mediacije ter strukturirane smernice za področje usposabljanja in izobraževanja. Temelj projekta predstavlja raziskava multidisciplinarne ekipe strokovnjakov, ki je bila izvedena na podlagi skupinskih intervjujev (fokusnih skupin) z delavci ter individualnih intervjujih z vodstvenim kadrom in sindikalnimi zaupniki v petih slovenskih podjetjih.

 

V okviru projekta se je vzpostavila nova internetna stran mediacija.zsss.si, kjer lahko člani sindikata ter morebitne žrtve diskriminacije najdejo potrebne informacije o prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije na delovnem mestu, postopku mediacije, pozitivnih praksah v partnerskih državah ter aktualnem dogajanju projektnega dela. Projekt pa je prinesel tudi izdelane smernice o mediaciji  za reševanje sporov  na delovnem mestu po mirni poti in prvi priročnik o mediaciji za usposabljanje delavskih zaupnikov za enake možnosti.

 

Na ZSSS upamo, da bomo na podlagi tega projekta vzpostavili nov servis za naše člane ter še učinkovitejšo in predvsem hitrejšo pomoč v primerih spora na delovnem mestu.

 

Projektni tim

Mediacija---prep-meeting1.jpg Mediacija---konferenca1.jpg Mediacija---delavnica1.jpg

Partnerji v projektu

  • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Österreichischer Gewerkschaftsbund
  • The Transport Salaried Staffs’ Association
  • Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske